Zoeken in deze blog

vrijdag 30 januari 2015

Brief uit Stalag XI B Fallingbostel

Een recente aanwinst waar ik erg blij mee ben:

In het krijgsgevangenenkamp Stalag XI B te Fallingbostel zaten een kleine 700 Nederlanders, en zoals gewoonlijk was voor manschappen en onderofficieren in Duitse krijgsgevangenschap, moesten zij hard werken. Deze groep Nederlanders is binnengekomen via Stalag XI A Altengrabow. Deze brief werd verstuurd door Leo v. d. Brink KGF 106057. Hij werkte in Arbeits Kommando 5011 in Teschendorf.

 





vrijdag 23 januari 2015

Nederlandse krijgsgevangene in Stalag IV B

Nederlandse manschappen en onderofficieren moesten zich in 1943 (onderdeel voor onderdeel van mei tot augustus) melden in het Wehrmachtslager in Amersfoort, vanwege terugvoering in krijgsgevangenschap. De Nederlanders kwamen terecht in verschillende kampen, waaronder ook Stammlager IV B te Mühlberg a.d. Elbe. De meeste manschappen en onderofficieren kwamen eerst in Stammlager XI A Altengrabow terecht, vanwaar ze na een aantal maanden doorgestuurd werden naar Stammlager IV B Mühlberg, en in sommige gevallen naar andere kampen.

Sergeant D.J. Haverman KGF 107590


woensdag 21 januari 2015

Eetgerei uit het Russenlager van Stalag 318/VIII F

 Bord en bestek afkomstig uit het Stammlager 318, bij Lambinowice/Lamsdorf.
Dit kamp werd in juli 1941 geopend als Stalag 318, maar aan het eind van dat jaar werd de naam veranderd in Stalag VIII F
Naast Russen zaten er ook gevangenen van andere nationaliteiten.
In 1943 werd het kamp deel van Stalag 344, en ook als zodanig benoemd.
In 1944 kwamen er een groep gevangenen bij die in de Warschau opstand had gevochten, en een groep Slovaakse verzetsstrijders.
De condities in het kamp waren voor de Russen ontzettend slecht. Het dodental wordt geschat op de 40 000 van de 200 000 die in het kamp zijn geweest. De conventie van Geneve werd door de Duitsers niet op hen toegepast. 
In 1945 werden de gevangenen die nog konden lopen ge-evacueert naar het westen. De rest bleef, vaak meer dood dan levend, achter in het kamp. De Russen namen het kamp over op 17 maart 1945.

zondag 18 januari 2015

Boek uit Ilag VII Tittmoning

Dit boek werd gezonden naar een Nederlander in Internierungslager VII Tittmoning, mogelijk betreft het een krijgsgevangen officier van de Stanislau groep. 300 officieren werden in mei en juni 1944 vanuit Oflag 67 overgeplaatst naar Ilag VII Tittmoning. De naam en het nummer die in het boek staan zouden in dit geval dan niks met de gevangene te maken hebben. Meer informatie is welkom!



woensdag 14 januari 2015

Pakbon kamp Vught

Pakbon voor het verzenden van een pakket aan een gevangene van kamp Vught. Alleen Politische Häftlinge (politieke gevangenen, meestal communisten of verzetsleden) mochten pakketten ontvangen.





zondag 11 januari 2015

Sergeant A. Postma

Dit herkenningsplaatje behoorde toe aan dienstplichtig sergeant A. Postma.
KGF 271240 in:
-Stalag IV B te Muhlberg a.d. Elbe
-Oflag 67 Neubrandenburg


zaterdag 10 januari 2015

Brief Oflag XIII B Nürnberg-Langwasser

Brief van Luitenant-kolonel J. Visser uit Oflag XIII B Nürnberg-Langwasser: het kamp waar de groep van ruim 2000 officieren als eerst kwam na zich te hebben gemeld.
Hier kunt u iets meer informatie over deze melding vinden:
http://achterprikkeldraad.blogspot.nl/2014/05/krijgsgevangenschap.html

Lt-kol. Visser was commandant van het 16e Regiment Infanterie.
 In 1940 heeft hij ontslag aangevraagd en dit werd hem ook gegeven. Totdat hij in 1942 zich weer moet melden en wordt afgevoerd in krijgsgevangenschap. Op 16 juni 1942 werd hij in Langwasser in het Lagerlazarett opgenomen vanwege Bronchitis. Op 2 juli schreef hij in zijn brief: "Er gaan geruchten dat zieken en misschien ook de gepensioneerden eerder naar huis zullen worden gezonden, laten we dit hopen!" Deze wens kwam voor hem in vervulling; op 5 augustus is hij uit krijgsgevangenschap ontslagen. Na de oorlog kreeg hij titulair de rang van kolonel. Hij schreef het boek: "Vijf dagen oorlog in Nederland, 10-14 mei 1940", over de oorlogshandelingen in Nederland in 1940.

De reden dat de brieven met potlood geschreven dienden te worden; de censuur heeft een deel weggehaald. Vervolgens is de zin aangepast naar: Naast ons zijn 5000 Joegoslavische officiere gevangen.



vrijdag 9 januari 2015

Sellingerbeetse

Dhr. Zwamborn is kok/beheerder in het Joodse werkkamp de Beetse.
Dit dit document is het ontslagbewijs van J. Schipper op 8 Oktober 1943.
Werkkamp de Beetse was met bijna 400 gevangenen het grootste Joodse werkkamp van Nederland. In noord en oost-Nederland zijn begin 1942 een aantal kampen opgericht, het aantal word geschat op 70. In deze kampen moesten Joodse mannen werken die werkloos waren geworden door anti-Joodse maatregelen. De condities in de verschillende kampen verschilden, maar toen besloten werd dat de Joden ook uit Nederland gedeporteerd zouden gaan worden werd het leven zwaarder.
Op de vooravond van het Joodse feest Simchat Torah werden alle kampen ontruimd (vaak hardhandig) en de gevangenen naar Westerbork gestuurd. Ook de Beetse werd op 2 Oktober 1942 bezocht door een overvalwagen met 25 Duitse militairen. Via het station van Stadskanaal gingen de mannen naar Lager Westerbork.

 


8 Oktober 1943

zaterdag 3 januari 2015

Briefje uit kamp Westerbork

Alijda Logger werd geboren op 22 augustus 1922 geboren in Den Haag.
Ze woonde in Scheveningen. Ze dook onder bij de familie colleye in Wijlre Limburg, waar deze ontvangstkaart naar gestuurd is. Ze werd gearresteerd op 21 december 1942 waarna ze in het Lager Westerbork terechtkwam. Vanaf hier werd ze op 9 februari 1943 op transport gezet naar Auschwitz waar ze op 12 februari is vergast. 20 jaar oud was ze.
Dit briefje is waarschijnlijk haar laatste teken van leven geweest.

Haar moeder Hanna Logger- Mulder Canter werd ook in Auschwitz vermoord, op 1 oktober 1942.

Haar vader Levie Logger eveneens in Auschwitz, op 13 januari 1943.

Lijda Logger
Barak 62
Westerbork

Postzegel is er helaas uit gescheurd.

27 Jan. '43
Pakje ontvangen
Hartelijk dank
Lijda

vrijdag 2 januari 2015

Maleis woordenboek uit Oflag 67

Dit boek werd gestuurd naar luitenant J.H. van der Kam KGF 31747 gevangen te Oflag 67 Neubrandenburg. Het kwam veel voor dat krijgsgevangenen die hier de mogelijkheid toe hadden gingen studeren. Via het rode kruis konden boeken gestuurd worden en tussen de appèls door hadden de Nederlandse officieren vrije tijd.


Lt. J.H. van der Kam
31747
Barak 16a

De censuurstempel van het kamp.

donderdag 1 januari 2015

Envelope kamp Amersfoort

Envelope van een brief gestuurd uit kamp Amersfoort. Dhr Daniël van de Meeberg was een Arnhems verzetsstrijder. Op 8 oktober 1942 kwam hij in kamp Amersfoort terecht. Op 2 maart 1943 ging hij naar kamp Vught, waar hij moest werken aan tankgrachten in het buitenkamp van Moerdijk, waar voornamelijk Joden werkten. Dhr. v.d. Meeberg was niet Joods, maar behoorde tot de kleine groep politieke gevangenen in dit buitencommando. Er werd van 07:00 tot 18:00 gewerkt en de gevangenen werden voortduren mishandeld door de ss die op hen in sloeg, ook met knuppels. Ook werden  de gevangenen gebeten door de waakhonden. Voornamelijk de Joden moesten het afleggen. Toen het verdedigingswerk af was zijn de Joden afgevoerd en vermoord. Slechts enkelen overleefden het. Dhr. v.d. Meeberg is op 19 november 1943 vanuit Vught vrijgelaten.