Zoeken in deze blog

zondag 26 maart 2017

Wandbord gijzelaarskampen Haaren en Gestel

Bord van de gijzelaarskampen St. Michielsgestel en Haaren, mogelijk in het kamp zelf gemaakt.
Het bord is vervaardigd door de gegijzelde priester Pieter Brands.


Een tekening van de beide kampen met de namen op banderol en omringt door prikkeldraad.woensdag 22 maart 2017

Nog een brief van Manshanden

Er is nog een tweede brief opgedoken m.b.t. de gevangene C. Manshanden:

Geachte mevrouw,
Helaas kunnen wij u niets mededelen omtrent uw man.
Het beste lijkt ons dat u den
kampcommandant persoonlijk
 even een briefje schrijft en vraagt
of uw man nog in leven is.
U zult hier wel antwoord op krijgen
naar wij vermoeds.
Met vriendelijke groet en
hoogachting,
Mevrouw van Beuningen

De brief is afkomstig van huis Bergen te Vught. Mevrouw Van Beuningen toonde tomeloze inzet om het leven van de gevangenen te verlichten met extra voedselpakketten. Blijkbaar was zij ook een contactpersoon tussen families en de gevangenen van het kamp.
Voor de eerste brief zie:
http://achterprikkeldraad.blogspot.nl/2014/07/brief-kamp-vught.html

zondag 19 maart 2017

Neem het mee en doe er wat mee.

Gister mocht ik een zeer, zeer bijzondere schenking ontvangen. Een bevriend verzamelaar is een goede vriend geweest van 2e luitenant G. van Amstel, KGF 30718. Hij heeft Van Amstel zeer persoonlijk gekend en heeft van hem destijds al zijn documenten uit krijgsgevangenschap gekregen; 2 mappen vol unieke documenten.
Gijs gaf ze met de woorden "Neem het mee en doe er wat mee". Met dezelfde woorden zijn de documenten aan mij overgedragen.

De heer Van Amstel behoorde tot de groep van 2000 Nederlandse officieren welke op 15 mei 1942 in de val zijn gelokt en vervolgens zijn afgevoerd naar Teillager XIII B- Nürnberg Langwasser, na een verblijf van 2 maanden naar Stalag 371- Stanislau afgevoerd en in januari 1944 naar Oflag 67- Neubrandenburg.

Gijs van Amstel, schrijver van het boek "De zak met vlooien" 1974, is in totaal acht keer ontvlucht en weer gegrepen. Hij was bijzonder trots op het predikaat "Sehr Deutschfeindlich!" en heeft alles gedaan om het de vijand zo moeilijk mogelijk te maken. Hij was een van de kopstukken van de zogenaamde "Reisvereniging", de ploeg ontsnappingsofficieren die alle pogingen zorgvuldig voorbereidden en coördineerden.

Map 1 bevat zijn persoonskaart, brieven, foto's en vele tekeningen. Map 2 allerlei documenten m.b.t. de ontsnappingen.


woensdag 15 maart 2017

ss erkennungsmarken / dogtags

In Vught werd in 2011 een groot aantal in vieren gebroken ss herkenningsplaatjes gevonden, afkomstig van de ss'ers die zich op de vele kazernes in Vught bevonden. Deze zijn waarschijnlijk tegen het eind van het oorlog zo gedumpt, zodat men niet herkenbaar was als ss'er en het bewijsmateriaal vernietigd was.

SS-Verfügungstruppe

Inf. Nachr. Ers. Kp.
SS-Pol. Div.

5. SS Pol. Regt. 2

donderdag 2 maart 2017

Pakketbon "polizeigefängnis"

Ontvangstbewijs van pakketzending aan een gevangene in een "polizeigefängnis". De zending van pakketten door familie en het Rode Kruis was voor de gevangenen een welkome aanvulling op het magere gevangenisrantsoen.