Zoeken in deze blog

zondag 28 juni 2015

Briefkaart Poolse Häftling KL Sachsenhausen

Briefkaart geschreven door een Poolse gevangene in kamp Sachsenhausen. Helaas is de naam niet goed meer leesbaar door enkele vlekken.

De postkaart is geschreven in gebrekkig Duits; gevangenen die mochten corresponderen moesten ten allen tijde in het Duits schrijven zodat de censuur het kon lezen.

zaterdag 20 juni 2015

Zuyderhoff, psychopaat in kamp Haaren?

Briefje gestuurd door Dr. J.F. Nuboer naar Dhr. P.A.F.H. Holtzer. Nuboer doet via een collega een poging een studievriend van hem vrij te krijgen. 
Dat men in Kamp Haaren d.m.v. nepmankementen en andere capriolen probeerde vrij te komen, was absoluut geen uitzondering. Ook zorgden de gegijzelde artsen voor de gevangenen van de SD gevangenis aldaar. Eerst illegaal, daarna legaal. De gevangenen konden bij de arts op bezoek komen, en terwijl er buiten de behandelkamer een bewaker stond, kon de gevangene binnen zijn buik rond eten, en voedsel meesmokkelen naar de cel. De gijzelaars reden met een karretje rond over de gangen, en elk leverde iets in van wat het thuisfront via het Rode Kruis had gezonden.

In een van de eerste dagen al werd er door de ss in het kamp gezuiverd. In Carré vorm moesten de 800 gijzelaars zich opstellen. Allereerst werden er namen afgeroepen van gijzelaars waarvan de Duitsers vermoedden dat zij Duitsgezind waren. Zij meldden zich en konden vertrekken! Weinigen van hen verweerden zich, en keerden weer terug naar het appèl.

ss-obersturmbannführer Knoller stelde enkele vragen. Wie lid is van de NSB, kan uittreden en naar huis. Een doodse stilte en daarna gegrinnik was het gevolg. "Ruhe!" De volgende drie vragen hadden eenzelfde effect, en uiteindelijk klonk er een daverend gelach over het grote veld. De reactie van den Duitscher kan u zich vast voorstellen. Het gesnauw en gebrul hielp echter niets.

Een Stabarzt vestigde zich achter een tafeltje, en de driftige obersturmbannführer vroeg nu om de zieken. Het ganze appèl stapte naar voren. Knoller ontplofte van woedde en onbegrip. Hoe konden die Hollanders hun Germaansche grootmoedigheid misbruiken?
De tweede keer ging het, omwille van de tijd, beter. 200 gijzelaars kwamen op de lijst. Slechts enkele tientallen werden direct vrijgelaten. Enkele anderen volgden in de maanden hierop.

De betreffende gijzelaar was: J.C.L. Zuijderhoff, employé bij de Algemeene Vereeniging Melkvoorziening in Den Haag

donderdag 11 juni 2015

Smokkelbrief Wim van der Star, Haagse Veer

Op een bladzijde dat hij uit zijn Scheepskundeboek scheurde en een potloodje schreef Wim op 6 mei 1943 een brief naar huis. Waarschijnlijk is het briefje via de vuile was naar buiten gesmokkeld.
"Hoe lang ik hier zal zitten, weet ik natuurlijk niet, want ik ben nog niet op verhoor geweest. Maar voorlopig ben ik nog niet thuis, dat weet ik wel, en ik geloof ook niet dat ik hier mijn straf zal uitzitten, maar ik zal wel naar een of ander strafkamp moeten, dat geloof ik wel"

Onder aan de brief nog een toevoeging:
7 mei Vandaag op verhoor
Denkelijk naar Vught!
Geen boeken meer!
Om alle berichten over Wim van der Star te zien kan u onder dit bericht op "Wim van der Star" klikken. In het eerste bericht een algemeen verslag over zijn rechtszaak/gevangenschap.

zaterdag 6 juni 2015

Willem van der Star, eerste brief na gevangenneming

Willem van der Star 03-01-1923
-Gevangenis Haagse Veer, Rotterdam
-Kamp Vught, Häftlingsnummer 3779
-Kriegswehrmachtsgefängnis Utrecht St. L. III 96/43 (Aktenzeichen)
-Justizvollzugsanstalt Siegburg

Willem van der Star werd veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf wegens een geweldsdaad tegen de Duitse Wehrmacht.
Aanklacht:
Op 26.4.1943 bevinden twee Nederlandse SS'ers Pz Schutze Jacob Koppers en Leg. Schutze Gerrit Steennis zich in uniform op de Beierlandschelaan in Rotterdam-Zuid. Er was op de avond erg veel verkeer, en beide soldaten werden door het publiek als militairen herkent. Een aantal personen begonnen te schelden op de militairen en al snel werden ze omgeven door een menigte die groeide tot wel 500 personen, die allen schreeuwden: landverraders! Rotmoffen! Ze moeten jullie de kop afhakken! De soldaten slaagden erin even te schuilen, maar toen ze weer naar buiten kwamen was de menigte er nog. Op dat moment baande Willem zich een weg naar voren en bleef voor de soldaten staan in de menigte. De menigte duwde de soldaten heen en weer, en gingen niet in op de verzoeken van de soldaten de weg vrij te maken. Toen een van de soldaten naar zijn geweer reikte deinsde de menigte even terug, maar al snel begonnen ze weer met duwen. Koppers schouderde zijn geweer, maar Willem trok aan zijn arm en gaf Koppers een vuistslag op zijn oog. Hierna vluchtte hij, maar hij werd door de twee ss'ers, met behulp van enkele kriegsmarine militairen en de Nederlandse politie toch gepakt en afgevoerd naar de gevangenis in Rotterdam.

Verweer van Van der Star: De twee ss'ers zouden ruzie hebben gemaakt met mannen van de NAD, omdat deze niet juist gegroet hadden. Toen een van de ss'ers zijn geweer richtte ging hij eropaf om te voorkomen dat hij zou schieten, en heeft hij hem een klap met de vlakke hand in het gezicht gegeven.

Willems verweer word afgewezen op basis van de getuigen. Deze waren natuurlijk allen partijdig voor de Duitse zaak.

Op 08-02-1944 word Willem van der Star in Utrecht ter dood veroordeeld. Het vonnis word echter op 03-05-1944 -durch “Gnadenentscheidung”- omgezet in 6 jaar gevangenisstraf, die hij tot de bevrijding in Duitsland uitzit.
Het bestuur van de gevangenis. Ben nu bezig in "Mijn Kamp". 't Is wel interessant.