Zoeken in deze blog

donderdag 16 juni 2016

Broche van een krijgsgevangene 1943

Een prachtige handbeschilderde broche. Waarschijnlijk is deze broche door een gevangene nog in Nederland aan zijn vrouw/vriendin gegeven, voordat hij naar Duitsland ging. Op 21 Juni 1943 zijn verschillende groepen militairen opgenomen in krijgsgevangenschap, waaronder een groot aantal reserve-officieren (in het Wehrmachtslager aan de Zonnebloemstraat in Amersfoort). Een groot deel van het 20 Regiment Infanterie op de Frieslandkazerne in Assen. De andere helft van het 20 RI ging 22 juni 1943. Wie zich niet meldde kon rekenen op "de scherpste maatregel".maandag 6 juni 2016

Brand en verzet in de Universiteit te Utrecht.. R.J. Gielen

In de nacht van 12 op 13 december 1942 stak het Utrechtse Studentenverzet de administratie van de Universiteit in brand. Dit om te voorkomen dat de Duitsers gebruik zouden maken van de registratiekaarten om mensen voor de Arbeitseinsatz uit te zenden. Er werd 's nachts ingebroken en ter plekke besloten de cartotheek in brand te zetten. De brand werd ontdekt door een Duitser, die de brandweer waarschuwde. Hierdoor bleef het gebouw behouden. De 4000 kaarten waren echter vernietigd. De daders werden niet gepakt. Na de brand zijn er wel een aantal studenten opgepakt voor het verspreiden van vlugschriften.

Een uniek stuk in de collectie. Een kaart uit de cartotheek, lichtelijk door de vlammen aangetast. Hoe de kaart de brand overleefd heeft is me een raadsel. Het vuur was zo heet dat een bronzen beeldje op de etage erboven smolt. Het beeldje dient nu als herinnering aan de brand en de gevallen studenten van het verzet.


Een waarschuwing van de Rector-Magnificus L. van Vuuren geen gehoor te geven aan "onverantwoorde anonymi" die een gedrukt pamflet verspreiden. Daarbij ook de mededeling dat de uitzending van studenten definitief van de baan is. R.J. Gielen heeft deze mededeling toen met groene pen omkaderd.

In de komende tijd zullen verschillende berichten met stukken uit voornamelijk de witte map verschijnen op dit blog (wat niet betekent dat stukken uit andere kampen zullen verdwijnen). Naast documenten uit kamp Erika en de Duitse werkkampen zijn er ook veel documenten gerelateerd aan het studentenleven, die zullen hier dus ook geplaatst worden. Als u alle berichten over R.J. Gielen wilt zien, klik dan hier onder op het label "R.J. Gielen"


zaterdag 4 juni 2016

R.J. Gielen en arbeidsdienstplicht

Krantenbericht omtrent studeren en het vervullen van de Arbeidsdienstplicht, die vervult zou moeten worden bij de "Nederlandsche Arbeidsdienst". Velen wilden niet werken bij deze geüniformeerde organisatie die tijdens de oorlog een steeds nationaal-socialistischer en militair karakter kreeg.


Lesrooster
Het academie-gebouw te Utrecht


In de komende tijd zullen verschillende berichten met stukken uit voornamelijk de witte map verschijnen op dit blog (wat niet betekent dat stukken uit andere kampen zullen verdwijnen). Naast documenten uit kamp Erika en de Duitse werkkampen zijn er ook veel documenten gerelateerd aan het studentenleven, die zullen hier dus ook geplaatst worden. Als u alle berichten over R.J. Gielen wilt zien, klik dan hier onder op het label "R.J. Gielen"