Zoeken in deze blog

dinsdag 24 maart 2015

Werkausweis Waffenwerke Brünn

Werkausweis van een Tsjechoslovaakse dwangarbeider die tewerkgesteld was bij de Waffenwerke Brünn. Tijdens de oorlog gebruikten die Duitsers dit bedrijf voor hun wapen-industrie, en het standaard Duitse legerwapen de K98 werd er geproduceerd. De Waffenwerke Brünn werd door de Duitsers ingelijft bij de Hermann Göring Werke.woensdag 18 maart 2015

Gevangenis Leuven

Deze foto is gemaakt in de gevangenis te Leuven, hoogstwaarschijnlijk door een bewaker.
Wie de gevangene op de foto is weet ik helaas niet.
Het nummer is waarschijnlijk het celnummer: 355
Fait á Louvain
le 21 juilliet 1943

zondag 15 maart 2015

Schetsboek van Vaandrig-Adelborst Versteegh, Stanislau

De Vaandrig Versteegh KGF 31680 kreeg dit schetsboek opgestuurd van het thuisfront. In kamp Stanislau maakte hij er architectonische schetsen in. Hier onder een korte selectie foto's:

De censuurstempel. In het boek zaten enkele betaalstrookjes, waarvan eentje uit Oflag XIII B - Nürnberg Langwasser.


Andere zaken van Vaandrig-Adelborst Versteegh kan u vinden door onder dit bericht op het label "Versteegh te klikken".


woensdag 11 maart 2015

Belgische genist in Stalag V A Ludwigsburg

Deze set is afkomstig van de Belgische genist Andre Decobeck (als ik het goed lees), KGF 9977.
Op zijn veldmuts heeft hij met inkt de code van het kamp waar hij zat, stammlager V A, geschreven. Veel Belgische krijgsgevangenen deden dit. Verdere informatie over de betreffende gevangene heb ik helaas niet.


A mes chers parents
Souvenir de ma Captivité le 21-12-41
Andre Decobeck Stalag 5A
No. 9977


Een prachtige handgemaakte lijst! Houtbewerken kwam veel voor in de kampen, wanneer er tijd voor was, en sommigen werden er ware meesters in.zaterdag 7 maart 2015

Brieven gestuurd naar Vaandrig-Adelborst Versteegh, Oflag XIII B

Twee brieven gestuurd naar Vaandrig-Adelborst Versteegh. Opvallend is dat de brieven niet geschreven zijn op de voordrukbrieven die door de Duitsers ingesteld waren voor krijgsgevangenen-correspondentie. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de Nederlandse groep officieren, cadetten en adelborsten nog maar net in krijgsgevangenschap was.

Andere documenten van Vaandrig-Adelborst Versteegh kan u vinden door onder dit bericht op het label "Versteegh te klikken".
Geschreven in het Duits, waarschijnlijk omdat men niet zeker was of de brief door de censuur zou komen.
Censuurstempel.

woensdag 4 maart 2015

Het uniform van luitenant Pesman

 Ingezonden door Bert-Jan Dierink:

Gerhardus Hessel Pesman, werd in 1905 in de Zuid-Afrikaanse plaats Pretoria geboren als zoon van de tandarts Hidde Hendrikus Pesman en Anje Pesman Na de hogereburgerschool te Wageningen studeerde hij civiele techniek aan de technische hogeschool te Delft. In zijn studententijd was hij reeds bestuurlijk actief en was onder meer bestuurslid van de roeivereniging De Delftsche Sport. De heer Pesman is in 1924 een verbintenis aangegaan bij het Reserve Personeel der Landmacht, bij het Wapen der Veld Artillerie, als Adspirant – Kornet. Pesman begon zijn carrière als civiel ingenieur bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken, een positie die hij van 1938 tot 1958 vervulde. In 1927 komt hij in werkelijke dienst voor eerste oefening en wordt hij ingedeeld bij het 4e Regiment Veld Artillerie; medio 1928 wordt hij overgeplaatst naar het 8e Regiment Veld Artillerie. Het regiment wat zal strijden bij de Grebbeberg. In 1938 werd hij eveneens benoemd tot reserve eerste luitenant der artillerie in de Koninklijke Landmacht. Eind 1938 is hij, waarschijnlijk in opdracht van zijn toenmalige werkgever de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken, vanuit Nederland vertrokken naar het voormalige Nederlandsch-Oost-Indië. Aangezien het klaarblijkelijk de bedoeling was dat hij voor een langere periode in Nederlandsch-Oost-Indië zou verblijven, en er nog verplichtingen op hem rustten ten aanzien van de dienstplicht, wordt hij op enig moment overgeplaatst van het 8e Regiment Veldartillerie van de Koninklijke Landmacht naar de Artillerie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (K.N.I.L.); bij dit legeronderdeel komt hij begin juni 1939 voor de eerste keer onder de wapenen voor het vervullen van een eerste herhalingsoefening. 

Bij de algemene mobilisatie van de troepen in Nederlandsch-Oost-Indië op 8 december 1941 wordt hij wederom onder wapenen geroepen. Hij werd op 8-3-1942 gevangen genomen (zoals alle KNIL-militairen op Java), let op 17=1942, 18-1943 enz (Japanse jaartelling) hij werd geïnterneerd in Java II, dat is regio Tjilatjap. Veel krijgsgevangenen werden van Bandoeng-Tjimahi overgebracht naar Tjilatjap (aan de zuidkust) om puin te ruimen in de haven; hier kreeg hij, zoals vele anderen, zijn eerste kampnummer (in dit geval 247). Hij werd niet van Java afgevoerd voor dwangarbeid elders (Thailand, Japan e.d.) (de enige regel op de achterzijde van de kaart, 20=1945) zijn naam komt voor op de naamlijst van "Java camp", peildatum 1-11-1944. Hier heeft hij nummer 21424 in Main camp (dat is 10e Bataljon in Batavia) hij werd op 27-10-1945 overgedragen aan de geallieerden.

De Japanse registratiekaart Luitenant Pesman
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten, 1942-1996, nummer toegang 2.10.50.03, inventarisnummer 445
Een lijst met namen van krijgsgevangene officieren, Luitenant Pesman staat bovenaan de vijfde alinea.
Collectie Henk Beekhuis

Na de oorlog fungeerde hij als hoofdvertegenwoordiger, van 1958 tot 1964, van het bouwbedrijf IBB Kondor. Vervolgens keerde Pesman terug naar de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken alwaar hij lid van de raad van bestuur werd. In 1965 werd Pesman aangesteld als hoofdingenieur van de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. Later werd hij lid van de Raad van Arbitrage voor de heer Pesman trouwde te Rotterdam op 30 april 1936 met Harriat Hélène Quispel (1910), dochter van een pianohandelaar. Pesman overleed op een 89-jarige leeftijd.

maandag 2 maart 2015

Herkenningsplaatje M. Stammlager II D

M. Stammlager II D bevond te Stargard. In het kamp hebben Poolse, Franse, Belgische, Amerikaanse, Italiaanse en Canadese krijgsgevangenen gezeten.