Zoeken in deze blog

woensdag 30 april 2014

Polizeiliches Judendurchgangslager Westerbork

Recept en medicijndoosje uit het "Polizeiliches Judendurchgangslager" Westerbork.

J.H. Boezeman, tot begin oktober 1942 hoofd van het kampziekenhuis in Westerbork.

Dit nummer werd geschreven door twee Nederlandse Joden, van Wesel en Kannewasser, die al ver voor de oorlog Jazz muziek maakten. Vanaf 1937 werden ze echt populair en hun nummers waren vaak te horen op de radio. Toen de bezetting begon mochten ze alleen nog maar voor Joods publiek optreden, en vanaf 1941 mochten ze helemaal niet meer optreden. In 1943 werden ze opgepakt en kwamen ze in Westerbork terecht. Ze mochten het kamp verlaten om dit nummer op te laten nemen. Eind 1944 werden ze op transport gesteld naar Duitsland. Toen de oorlog bijna ten einde was stierven ze van uitputting.


dinsdag 29 april 2014

POW Medical kit no. 4

Deze pakketten werden door het Rode Kruis toegezonden aan krijgsgevangenen, als aanvulling op de medische bevoorrading van een Duits krijgsgevangenenkamp (stalag/oflag). Bijna elk kamp had wel een zogenaamde "Revier" of "Lazarett" waar zieke gevangenen lagen. Soms werd hier goed gebruik van gemaakt door er gevangenen te laten onderduiken. De Duitsers waren namelijk erg bang voor besmettelijke ziektes in die tijd, en kwamen dus liever niet in een barak waar zich mogelijk besmettelijke ziektes bevonden!


zaterdag 26 april 2014

R. Guillaume

Een schilderij gemaakt door de Franse tweede luitenant R. Guillaume in Oflag VIII H. Het schilderij is gemaakt in 1941. Ik weet erg weinig van hem. Zijn eenheid was FAF groupe 2/5. Wat dit was is mij nog onbekend. Wel is bekend dat hij ook in Oflag IV C Colditz heeft gezeten, dit was een kamp voor prominente krijgsgevangenen en krijgsgevangenen die erg goed in ontsnappen waren en dus extra beveiliging nodig hadden.
Van de afgebeelde gevangene is de identiteit helaas ook nog onbekend.maandag 21 april 2014

Strafgevangenis Kleve

Deze envelope is verzonden vanuit de strafgevangenis te Kleve naar Scheveningen.
Helaas ontbreekt alle verdere informatie, wie mij iets kan vertellen over E. Roos en zijn gevangenschap, gelieve een reactie te plaatsen, of te mailen (zie "contact" rechts).zaterdag 19 april 2014

Red cross parcel

Deze doos werd gebruikt om vier voedselpakketten van het rode kruis in te verzenden. Deze pakketten, die ongeveer éénmaal per week werden verstrekt aan de officieren, adelborsten en cadetten te Stanislau, vormden een belangrijke aanvulling op het rantsoen. De pakketten kwamen van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse rode kruis.De doos is gestuurd naar (of via) Leeuwarden, en er zit een etiket op dat geadresseerd is aan Mejuffrouw Blaauw, helaas is dit etiket erg verweerd door de tand des tijds, en slecht leesbaar.


zondag 13 april 2014

Poolse dwangarbeider

Deze zogenoemde "Personalkarte" is een registratiekaart van een Poolse dwangarbeider. Op de foto is te zien dat hij een geel/paars embleem draagt, met de letter P erin, zoals alle Poolse dwangarbeiders moesten dragen.vrijdag 11 april 2014

Wederom een doosje uit het oosten..

Dit doosje kocht ik van een vrouw die het bij de naai-afdeling in een kringloopwinkel in Friesland gevonden had. Toen ze het op marktplaats zette had ze geen idee dat het uit een jappenkamp kwam. Ik stuurde haar een toelichting op mijn bod, waarin ik haar iets over het doosje vertelde. Hoewel ze een decennium na de oorlog geboren was, had ze nog nooit gehoord over de jappenkampen! Ze reageerde dus geschokt, en is gelijk naar informatie gaan zoeken. Het doosje verkocht ze aan mij, en de verzendkosten deed ze cadeau.
Op het doosje staan een aantal initialen, en de naam grietje. Waarschijnlijk is het doosje gemaakt door de geliefde van Grietje, gezien de in elkaar verwikkelde initialen (H.K. en G.rietje H.), en de twee provinciewapens van Drenthe en Groningen.
Het blikje werd voor de oorlog gebruikt door het KNIL, als vetlapdoosje.

Het wapen van de provincie Drenthe.
Interneringskamp Tjimahi 22 Juli '42

Het wapen van de provincie Groningen, gevolgd door een hart met initialen erin.

Nog een doosje uit Stanislau..

Nog een ander doosje uit mijn verzameling; ook uit Stanislau. Afkomstig van kapitein Nammensma.

woensdag 9 april 2014

Cadet Vaandrig van der Poll


De familie van Vaandrig van der Poll vond ook een aantal doosjes uit gevangenschap, en erg veel documenten, foto's en brieven. Een van de doosjes hebben ze aan mij gegeven, hier ben ik hen zeer dankbaar voor!

Dit soort doosjes werden meestal gemaakt door de Russische gevangenen, die daar de corvee deden. Zij hadden het veel slechter, en er was veel handel tussen hen en de Nederlanders, dit soort persoonlijke doosjes, ontsnappingsmaterialen, items voor het cabaret, muziek en vertier en ga zo maar door. De Nederlanders gaven in ruil daarvoor vaak voedsel of sieraden. Bij hoge uitzondering een horloge..


Cadet Vaandrig van der Poll

Deze items zijn allen afkomstig van de Cadet Vaandrig L.A. van der Poll.
De Bijbel was van zijn verloofde. Vlak voordat de cadetten en officieren zich moesten melden schreef hij er het cadettenlied in.

Tijdens deze "controle" werden de officieren en cadetten onverwachts teruggevoerd in krijgsgevangenschap. Vaandrig van der Poll meldde zich niet. Hij behoorde tot de groep die zich later alsnog meldde of die uit onderduiken waren opgepakt, die in 1943 bij de andere groep aansloot.

Deze foto werd waarschijnlijk gemaakt in Neubrandenburg, en was bestemd voor zijn registratiekaart (personalkarte) De foto is nog in bezit van de familie, maar ze vinden het goed dat ik hem hier laat zien.

Cadet Vaandrig van der Poll

Deze items zijn allen afkomstig van de Cadet Vaandrig L.A. van der Poll.
Het nieuwe testament en het psalmboek werden opgestuurd naar het kamp Stalag 371 te Stanislau.

Het nieuwe testament droeg hij blijkbaar ook al bij zich in de tijd dat hij nog bij de woudlopers zat!

Naam en censuurstempel

Meer handtekeningen uit zijn woudloperstijd

Cadet Vaandrig van der Poll

Deze items zijn allen afkomstig van de Cadet Vaandrig L.A. van der Poll.
Het nieuwe testament en het psalmboek werden opgestuurd naar het kamp Stalag 371 te Stanislau.


Naam en zijn adres (het Cadettenkamp, gescheiden van het officierenkamp)
Vlak na de bevrijding!

Censuurstempel

dinsdag 8 april 2014

Een brief uit Auschwitz

Deze brief werd geschreven door een Poolse gevangene in het kamp Auschwitz. Hij was 66 jaar toen hij deze brief schreef.
De gevangenen mochten twee brieven per maand schrijven en ontvangen. Links op de voordrukbrief staan een aantal regels m.b.t. toezendingen. Er staat onder andere dat geld toezenden geoorloofd is, en dat men geen pakketten mag toezenden, gezien de gevangenen alles in het kamp zouden kunnen kopen.

"Entlassungsgesuche aus der Schutzhaft an die Lagerleitung sind zwecklos."
Verzoeken om vrijlating uit gevangenschap aan de kampleiding zijn nutteloos.

Naam: Kaczynski Stanislaw
Geboren: 12 november 1885, Warschau
Häftlingsnummer: 20953
Beroep: dokter
Overleden: 14 februari 1942, Auschwitz

Postzensurstelle K.L. Auschwitz; postcensuurafdeling Concentratiekamp Auschwitz

maandag 7 april 2014

Lagergeld

Deze biljetjes, het zogenaamde Kriegsgefangenen Lagergeld, werden in verschillende Duitse krijgsgevangenenkampen gebruikt om in de kantine wat te kunnen kopen. Dit kwam natuurlijk lang niet altijd voor, gezien de condities in de verschillende kampen vaak verschilde. In het boek prikkeldraad word dit ook zo beschreven door een Nederlandse krijgsgevangene, die in verschillende stalags heeft gezeten; geen enkel kamp was hetzelfde.