Zoeken in deze blog

dinsdag 14 april 2015

Ehrentwörtliche Erklärung; Verklaring op eerewoord

Een afschrift van een "Verklaring op Eerewoord", zoals de beroepsofficieren, cadetten en adelborsten die in 1940 moesten ondertekenen, om vrijstelling van krijgsgevangenschap te krijgen. 

Hierdoor verzeker ik op eerewoord, dat ik
gedurende dezen oorlog althans zoolang Neder-
land zich met het Duitsche Rijk in oorlogs-
toestand bevindt, aan geen enkel front noch
direct, noch indirect zal deelnemen aan den
strijd tegen Duitschland. Ik zal geen handeling
begaan of verzuim plegen, waardoor het Duitsche
Rijk schade, van welken aard ook, zou kunnen
lijden.


69 militairen tekenden niet, en kwamen via de kampen Oflag VI A te Soest en Oflag VIII C te Juliusburg uiteindelijk in het beruchte zwaarbewaakte kamp Oflag IV C te Colditz terecht. Later werden zij op transport gezet naar de officieren in Stanislau. Tegen die tijd waren al talloze ontsnappingspogingen ondernomen, van welke ook enkele geslaagde.

15 mei 1942 moesten de beroepsofficieren, cadetten en adelborsten zich melden voor een tweede controle (in 1941 had er ook een plaatsgevonden). Ongeveer 2000 man meldden zich. Onverwachts werden zij teruggevoerd in krijgsgevangenschap. Nadat zij zich moesten melden op de kazerne werd hen (op niet al te vriendelijke wijze) medegedeeld dat zij krijgsgevangen zouden worden, en ze werden afgevoerd naar Oflag XIII-B Teillager z.b.V. Neurenberg-Langwasser, waar zij enkele maanden verbleven. Hierna volgende de kampen M-Stalag 371 Stanislau en Oflag 67 Neubrandenburg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten