Zoeken in deze blog

zaterdag 30 mei 2020

Kltz. van der Tak, marine-officier in krijgsgevangenschap

De boernoes van Ltz1 Gerrit van der Tak, gedragen gedurende zijn krijgsgevangenschap 1942-1945. Omdat het een zwarte uniformjas betreft die eventueel omgebouwd kon worden naar een burgerjas bij een ontsnapping, zijn de letters KGF op de rug geschilderd. Dit stond voor KRIEGSGEFANGENE. 


Gerrit van der Tak in kamp Stanislau. Op zijn pet het embleem van de Marine Stoomvaartdienst. Rechts van hem staat een officier die een boernoes draagt.


maandag 27 april 2020

Evacuatie-transport Oranienburg

75 jaar geleden werd het concentratiekamp Sachsenhausen bevrijd door de Russen. In het kamp bevonden zich slechts nog 3000 zieke gevangenen. Het overgrote deel was op transport gegaan, of meegenomen in de dodenmars naar het noorden, die begon op 20 en 21 april. Het doel van deze mars met 33.000 gevangenen was Schwerin. De gevangenen liepen in groepen van 500. Onderweg werden zij bespuwd en bekogeld met stenen door de plaatselijke bevolking. Een enkeling poogde stiekem hulp te bieden in de vorm van water of voedsel. Wie niet meer verder kon werd langs de kant van de weg gelegd en met een schot vermoord.
Er werd gespeculeerd dat de ss de gevangenen op een schip zou zetten en bombarderen of opblazen. Gelukkig is het zover niet gekomen. De uitgeputte en uitgemergelde gevangenen werden in de meidagen van 1945 in de omgeving tussen Parchim en Schwerin bevrijd. Omdat het Russische en het Amerikaanse front elkaar bereikten werden sommige groepen bevrijd door de Russen en anderen door de Amerikanen.
Onderstaande kaart met de route van de dodenmarsen werd direct na de oorlog door het Nederlandse Rode Kruis gemaakt.


zondag 19 april 2020

Penning Sergeant Wijnand Logister, Stalag II A Neubrandenburg

Deze penning is in krijgsgevangenschap gefabriceerd door Sergeant Wijnand Logister van het 13e Grens Bataljon. Sergeant Logister was in de meidagen van 1940 in stelling in de Hoogbrugstraat in Maastricht toen op de 10e mei zijn sectie met het nieuwe zogenaamde "geweer tegen pantser" twee Duitse pantserwagens uitschakelde in een kwartier lang durend gevecht. Dit gaf tijd om de twee maasbruggen op te blazen met een grote vertraging voor de Duitse opmars tot gevolg. Nadat hij zich met zijn eenheid had teruggetrokken over de Maas bemerkte hij dat de wapens van zijn eenheid niet meer functioneerden door het hevige gevecht, hij kreeg bevel zich terug te trekken en later om naar de kazerne te gaan, gezien de stad Maastricht zich had overgegeven.

Een groot deel van het Nederlandse leger werd in 1940 krijgsgevangen genomen. 8 juni 1940 werd iedereen ontslagen uit krijgsgevangenschap en in de daaropvolgende dagen gerepatrieerd. M.u.v. de officieren die weigerden hun erewoord aan de Duitsers te geven. Ook sergeant Logister kwam op 8 juni vrij uit Stalag II A Neubrandenburg, waar het overgrote deel van de Nederlandse krijgsgevangenen zich bevond.

Krijgsgevangene - Neubrandenburg
Stalag II A
10 - 5- 1940
W Logister

zaterdag 18 april 2020

Foto krijgsgevangen intendanten te Stanislau, winter 1943

Staand v.l.n.r.:
Kapitein H. Kromhout, Kapitein P.J. v.d. Burg,  Kapitein K.D. Scheffer, Kapitein W.J.A. Vis, Kapitein F. Wijnman, Kapitein W.A. Scheuermann, Majoor C.A.J. Kroeze, 
Kapitein F.A. Nieuwland,  Kapitein P.J. de Bont, Majoor J. Vethake, Kapitein J.P. de Hingh

Zittend v.l.n.r.:
Kapitein P. van der Heide, Majoor P.J.T. de Roos, Luitenant-kolonel P.P.W. van Leeuwen, Kolonel W. Schutte, Majoor J.P.H. van Aalst, Kapitein J.A. van Boven


 


Briefkaart Nederlandse dwangarbeider Passau

Kerst als dwangarbeider in Duitsland. Op een kaart met propaganda stuurt Jan vlak voor Kerst een briefje uit het kamp.
Passau, 20 Dec. 1944
Geliefde huisgenoten,
Even een kaartje. Ik bevind me op 't ogenblik in een café, want er is alarm. Ik dacht, ik kan wel even een levensteken laten merken. We hebben al 2 uur achter elkaar alarm. München is weer gebombardeerd, hoor ik net door de radio. Ook Linz is gebombardeerd. Hoe is het met u allen, 'k hoop van gezond en wel. 'k Ben ook nog gezond en wel. A.s. zaterdagavond hebben Kerstfeest in de cantine v/d fabriek. Daar krijgen we dan wat extra. Tot nu toe heb 'k nog geen pakketje ontvangen. Het duurt erg lang voordat er eens één aankomt. 'k Had er met Kerstmis zo graag tenminste één gehad. Wat m'n Urlaub betreft, daar kan ik niets aan doen. 'k Heb van alles geprobeerd, maar zonder resultaat. Hoe is het met Vader? Knapt ie al weer op? 'k Hoop het, want u kunt zich voorstellen hoe verschrikkelijk het voor mij is, als ik bericht krijg dat iemand van mijn familie ernstig ziek is. 'k Hoop dat de Heere ons tezamen draagt en spaart opdat we elkaar 't volgende jaar in gezondheid mogen ontmoeten. 'k Heb van de week verscheiden brieven afgestuurd. 'k Hoop dat u ze ontvangt, ook één heb 'k er gezonden naar fam. Vaags en één naar Reusink. 'k Zal zo veel mogelijk kaarten en brieven afsturen. Allen een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toegewenst. Hart. gegr. van JanBrieven Mühlberg en Oschatz

Enige tijd terug kreeg ik van een vrouw deze twee brieven. Zij dacht altijd dat ze uit Westerbork kwamen. Het is echter correspondentie van de krijgsgevangen Sergeant G.F.C. Jurriaans, die in de kampen Stalag IV B Mühlberg en Stalag IV G Oschatz gevangen zat.
De eerste brief is van 18 december 1944, gestuurd vanuit kamp Oschatz naar zijn vrouw Nellie. "Nu schat, hou je goed. Het einde komt en dan zien wij elkaar weer. Ik wou dat het direct nog was, dus vrouwtje kop op!"
De tweede brief is van 1 maart 1945, gestuurd door Nellie naar haar man in kamp Oschatz. Deze brief is echter nooit aangekomen en terug aan de afzender gegaan.
"op de bonnen krijgen wij niets meer. We leven alleen op hetgeen wat ik in kast heb en als dat op is, nou dan kun je gerust zeggen mijn vrouw en kind sterven van de honger."

Over het lot van deze familie in nood, zo aan het einde van de oorlog is mij verder niks bekend. Godfried Jurriaans staat niet aangemerkt als oorlogsslachtoffer, dus hoogstwaarschijnlijk heeft hij zijn krijgsgevangenschap overleefd.Expositie Renkum september 2019

Een gedeelte van de expositie in Renkum september 2019. Verschillende voorwerpen van Nederlandse gevangenen in de kampen Vught, Amersfoort, Westerbork, Dachau, Buchenwald, Ravensbruck, Stettin, Bergen Belsen en Auschwitz. En elk voorwerp draagt een geschiedenis met zich mee...

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Afbeelding kan het volgende bevatten: binnen